Inspectoratul Social de Stat lansează procedura de selectare a candidaților la funcția de expert/ă în evaluarea calității serviciilor sociale

Blog Image

Inspectoratul Social de Stat lansează procedura de selectare a candidaților la funcția de expert/ă în evaluarea calității serviciilor sociale

Inspectoratul Social de Stat lansează procedura de selectare a candidaților la funcția de expert/ă în evaluarea calității serviciilor sociale în vederea acreditării acestora. Instituția invită persoanele cu experiență recunoscută în domeniul asistenței sociale/serviciilor sociale pentru a colabora  în procesul de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii sociale din Republica Moldova.

Scopul principal al activității este de a evalua și de a asigura calitatea serviciilor sociale oferite de prestatorii publici și privați, conform standardelor și cerințelor stabilite de actele normative în domeniul de referință. Prin implicarea experților se urmărește efectuarea unei expertize profunde în procesul de evaluare și îmbunătățire a serviciilor sociale, contribuind astfel la creșterea calității vieții pentru beneficiarii acestora.

Persoanele interesate trebuie să expedieze:

  • Scrisoare de intenție;
  • CV-ul;
  • Referințe, după caz;
  • Să indice  domeniul/tipul de servicii sociale, conform competenței profesionale, la care sunt disponibile să participe. Lista o vedeți aici.

Actele vor fi expediate la adresa de mail - mariana.iorga@iss.gov.md până la data de 30 iunie 2024. Pentru alte precizări puteți apela numărul de telefon: 022-999-242.

Menționăm că, în temeiul Legii asistenței sociale nr. 547/2003, Legii nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr. 129/2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale, Hotărârii Guvernului nr. 95/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale și Hotărârii Guvernului nr. 802/2011 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Social de Stat cu modificările și completările ulterioare, începând din anul 2023, Inspectoratul Social de Stat are misiunea de certificare a capacității prestatorilor de servicii sociale și de exercitare a controlului de stat în domeniul asistenței sociale. Certificarea capacității prestatorilor de servicii sociale a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2023 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind consolidarea capacităților Inspectoratului Social de Stat în contextul atribuirii competențelor de acreditare a prestatorilor de servicii sociale).