Inspectoratul Social de Stat a fost vizitat de un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova

Blog Image

Inspectoratul Social de Stat a fost vizitat de un grup de studenți ai Universității de Stat din Moldova

Un grup de studenți ai Facultății de Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Stat din Moldova, însoțiți de lectorul universitar Liliana Sălcuțan, au vizitat Inspectoratul Social de Stat și s-au familiarizat cu activitatea instituției.

Scopul vizitei  a fost de a se documenta despre activitatea Inspectoratului Social de Stat în perspectiva efectuării unor ulterioare stagii în cadrul instituției.

Studenții au discutat cu angajații, au vizitat sediul și au adresat întrebări despre modalitatea de efectuare a controlului de stat al prestațiilor și serviciilor sociale.

Șefa Direcției inspecția prestațiilor de asistență socială, Alina Dașcov, a informat studenții despre misiunea Inspectoratului Social de Stat și a menționat că instituția este autoritate a administraţiei publice din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu sediul în municipiul Chişinău. care își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului Social de Stat.  

Misiunea Inspectoratului este de certificare a capacității prestatorilor de servicii sociale și de exercitare a controlului de stat în domeniul asistenței sociale în domeniile privind stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale și stabilirea dreptului și acordarea prestațiilor de asistență socială.