Un funcționar public debutant al Inspectoratului Social de Stat a depus jurământul

Blog Image

Un funcționar public debutant al Inspectoratului Social de Stat a depus jurământul

După expirarea perioadei de probă, inspectorul superior al Direcției inspecția prestațiilor de asistență socială, Diana Andrușceac, a depus jurământul funcționarului public, a fost confirmată în funcție și i s-a atribuit gradul de calificare „Consilier de clasa a III-a”. 

Ceremonia festivă de depunere a jurământului este semnificativă pentru funcționari, care prin depunerea acestuia își asumă responsabilitatea să respecte Constituția țării, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială, să execute obiectiv și imparțial legile țării, să îndeplinească în mod conștiincios obligațiile ce le revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

Directoarea instituției, Angela Chirilov, a adresat un mesaj de felicitare, menționând importanța angajamentului noului funcționar public  de a respecta principiile etice și profesionale în exercitarea atribuțiilor de serviciu. ”Este o responsabilitate și un angajament de a activa în interesele țării și ale cetățenilor cu dedicație și profesionalism, contribuind astfel la buna activitate a Inspectoratului Social de Stat”, a subliniat Angela Chirilov. 

Funcționarii publici depun jurământul de credință în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.