Rapoarte de control al serviciilor sociale

  • Home
  • Rapoarte de control al serviciilor sociale

Anul 2024 

Raport de control la Structura teritorială de asistență socială Hîncești din cadrul ATAS Sud-Vest asupra respectării reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 1278/2018 privind acordarea indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial și Hotărârii Guvernului nr. 378/2018 la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii

Raport de control privind modul de organizare și funcționare a Centrului comunitar multifuncțional de asistență socială „Încredere” din cadrul STAS Glodeni, ATAS Nord - Vest

RAPORT DE CONTROL privind respectarea prevederilor legale la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale de către „Charity Love” S.R.L. și evaluarea capacității societății în  acordarea de servicii sociale conform standardelor de calitate ca prestator privat de servicii sociale

Raport de control asupra modului de organizare și funcționare a Centrului de reabilitare și protecție socială a copiilor în situație de risc „Plamce” din or. Taraclia

Raport de control asupra modului de organizare și funcționare a Centrului de reabilitare de zi pentru copii cu dizabilități din orașul Criuleni

Raport de control asupra modului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală”, Direcția asistență socială și protecție a familiei Nisporeni

Raport de control inopinat a corectitudinii aplicării legislației la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale beneficiarilor din Serviciul social „Asistență personală” efectuat la Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului Municipal Chișinău

Raport de control inopinat a corectitudinii aplicării legislației la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale beneficiarilor din Serviciul de îngrijire socială la domiciliu efectuat la Structura teritorială de asistență socială Nisporeni din subordinea Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru-Vest

Raport de control inopinat a corectitudinii aplicării legislației la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale beneficiarilor din Serviciul social „Asistență personală” de către Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău

Raport privind inspectarea serviciului de îngrijire socială la domiciliu pentru perioada anilor 2019 - 2022